Drenov Grič

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Vrhnika
Koncesionar
MINERAL, podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna, d.o.o.
Podpeč 46
1352 Preserje
matična št. 5033128000, davčna št. SI13493558
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-23/62-9
16. marec 1963
potrdilo: 313-14/98/E-JV
25. maj 1998
Pogodba
105. člen: 354-14-142/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 164

© 2019 - MZI, izdelal GeoZS