Drenov Grič

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec
Občina
Vrhnika
Koncesionar
MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o.
Podpeč 46
1352 Preserje
matična št. 5033128000, davčna št. SI 13493558
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,9736 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-23/62-9
16. 03. 1963
potrdilo: 313-14/98/E-JV
25. 05. 1998
Pogodba
105. člen: 354-14-142/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
22. 11. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 164
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS