Koprivnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Kočevje
Koncesionar
TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija
Breg pri Litiji 56
1270 Litija
matična št. 5567548000, davčna št. SI 74286803
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,1650 ha
Kota odkopavanja
640 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/80-3/4
12. 08. 1980
dovoljenje za izkoriščanje: 311-5/94-3/4
9. 01. 1995
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2022/24 - pogodba o prenosu
14. 12. 2022 - 20. 06. 2023
prenos RP: 354-14-17/2003 - pogodba o prenosu
26. 11. 2003 - 20. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
5. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 180
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS