Koprivnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Kočevje
Koncesionar
TRGOGRAD KAMNOLOMI, Proizvodnja in storitve v gradbeništvu, d.o.o.
Reška cesta 13D
1330 Kočevje
matična št. 1785052000, davčna št. SI 90892518
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
2,1650 ha
Kota odkopavanja
640 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/80-3/4
12. 08. 1980
dovoljenje za izkoriščanje: 311-5/94-3/4
9. 01. 1995
Pogodba
prenos RP: 354-14-17/2003 - pogodba o prenosu
26. 11. 2003 - 20. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
5. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 180
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS