Stahovica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • apnenec za industrijske namene in tehnični kamen - apnenec (27. 11. 2003-10. 06. 2023)
  • kalcit (10. 12. 2001-10. 06. 2023)
Občina
Kamnik
Koncesionar
CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.
Stahovica 15
1242 Stahovica
matična št. 5033918000, davčna št. SI 13348990
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
23,0850 ha
Kota odkopavanja
450 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 06/3-KAI-41/2-61
16. 05. 1961
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 313-15/96/E-JV
7. 01. 1997
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-7/2021/39
8. 09. 2021
Pogodba
105. člen: 354-14-186/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: aneks št.1
27. 11. 2003
aneks: dodatek št.2
31. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 121
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS