Krapje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Ljutomer
Koncesionar
SEGRAP turizem, rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o.
Glavni trg 13
9240 Ljutomer
matična št. 5072182000, davčna št. SI 61725552
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
13,7737 ha
Kota odkopavanja
146 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 31200-0002/95
30. 12. 1996
dovoljenje za izkoriščanje: 351-30/68-3
17. 05. 1978
delna odločba o opustitvi izkoriščanja: 361-1/2010-7
28. 03. 2011
Pogodba
105. člen: 354-14-134/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 182
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS