Šmarje - Sap

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Grosuplje
Koncesionar
KG-EKO, Proizvodnja in predelava agregatov, d.o.o.
Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 16B
1293 Šmarje-Sap
matična št. 1906895000, davčna št. SI 92618669
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
1,4000 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje in sanacijo: 312-6/89
10. 08. 1990
Pogodba
prenos RP: 0141-15/2005 - pogodba o prenosu
8. 08. 2006 - 10. 12. 2021
aneks: aneks št.1
8. 12. 2006
Uradni list
103/00, zap. št. 181
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS