Mozelj

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Kočevje
Koncesionar
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o.
Tesarska ulica 10
1330 Kočevje
matična št. 5067804000, davčna št. SI10626271
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,2667 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-3/77-3/6
6. 09. 1979
Pogodba
105. člen: 354-14-136/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 178
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS