Liboje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit
Občina
Žalec
Koncesionar
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21
3230 Šentjur
matična št. 6256333000, davčna št. SI 32600925
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,8617 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/78-3/3
22. 05. 1979
dovoljenje za raziskovanje: 310-3/80-3/4
19. 04. 1982
delna odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-4/2020/28
18. 05. 2020
Pogodba
prenos RP: 0141-19/2020-11 - pogodba o prenosu
30. 06. 2021 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
11. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 157
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS