Koševnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Idrija
Koncesionar
DOLOMIT GRADBENA MEHANIZACIJA-SEPARACIJA PESKA JANKO KOSMAČ S.P.
Zadlog 27
5274 Črni Vrh nad Idrijo
matična št. 1066315000, davčna št. SI 59421916
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,2253 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 38-68/81
17. 06. 1982
Pogodba
prenos RP: 354-14-12/2003 - pogodba o prenosu
2. 10. 2003 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
7. 03. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 156
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS