Šebalk

Teče upravni postopek.

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (20. 12. 2001-20. 12. 2021)
Občina
Idrija
Koncesionar
SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o.
Vipavska cesta 2C
5270 Ajdovščina
matična št. 5163757000, davčna št. SI 60142197
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,0687 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-235/77
29. 12. 1977
Pogodba
105. člen: 354-14-184/01
20. 12. 2001 - 20. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 155
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS