Lazna

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Mestna občina Nova Gorica
Koncesionar
SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o.
Vipavska cesta 2C
5270 Ajdovščina
matična št. 5163757000, davčna št. SI 60142197
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,7712 ha
Kota odkopavanja
890 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-7/78-3/Tm
22. 09. 1978
Pogodba
105. člen: 354-14-87/01
20. 12. 2001 - 20. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
11. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 154
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS