Solkan

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovine
  • apnenec za industrijske namene in sekundarne surovine, kalcit (10. 12. 2001-27. 08. 2015)
  • kalcit (28. 08. 2015-10. 06. 2023)
  • sekundarne surovine (28. 08. 2015-10. 06. 2023)
  • tehnični kamen - apnenec (28. 08. 2015-10. 06. 2023)
Občina
Mestna občina Nova Gorica
Koncesionar
SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o.
Anhovo 1
5210 Deskle
matična št. 5074967000, davčna št. SI 68922698
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
33,3932 ha
Kota odkopavanja
154 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-10/82-3/Sm
27. 01. 1983
dovoljenje za izkoriščanje: 312-4/90-3/Sg
22. 05. 1990
Pogodba
prenos RP: 0141-49/2006 - pogodba o prenosu
30. 05. 2007 - 10. 06. 2023
aneks: aneks št.1
28. 08. 2015
aneks: dodatek št.1
22. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 153
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS