Brezovica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (18. 12. 2001-18. 12. 2021)
Občina
Radovljica
Koncesionar
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d.
Ulica Mirka Vadnova 5
4000 Kranj
matična št. 5142393000, davčna št. SI35682671
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,7501 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/76-7
4. 12. 1978
Pogodba
105. člen: 354-14-89/01 - osnovni prostor
18. 12. 2001 - 18. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 150
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS