Brezovica


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Radovljica
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,7501 ha
Kota odkopavanja
492 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2022
ni koncesionarja
2005
5142393000
SI 35682671
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d.
VGP d.d.
Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
2001
5142393000
SI 35682671
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ, d.d.
VGP KRANJ d.d.
Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
2000
5142393000
SI 35682671
JAVNO VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ, D.D.
JVGP Kranj, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS