Retje - Plesko

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • apnenec za industrijske namene
  • lapor za industrijske namene
Občina
Hrastnik, Trbovlje
Koncesionar
Lafarge Cement, d.o.o., Trbovlje
Kolodvorska cesta 5
1420 Trbovlje
matična št. 5950619000, davčna št. SI 32727917
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
78,1268 ha
Dovoljenje
sklep: 0141-72/2006-DE/49
29. 03. 2016
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/160-60
10. 05. 1960
Pogodba
105. člen: 354-14-181/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
21. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 149
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS