Zidani Most

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec in lapor za industrijske namene
Občina
Laško
Koncesionar
APNENEC d.o.o., Proizvodnja apnenčeve moke
Savska cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
matična št. 1775987000, davčna št. SI 84127554
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
20,9182 ha
Dovoljenje
odločba: 12/4-1151/3-60-ŽV/ZV
13. 05. 1961
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 311-12/96-31
9. 12. 1996
Pogodba
prenos RP: 354-14-11/2003 - pogodba o prenosu
24. 07. 2003 - 10. 05. 2023
aneks: dodatek št.1
26. 10. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 148
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS