Zagaj


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - andezit
Občina
Rogaška Slatina
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
3,7900 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2007
ni koncesionarja
2000
5336686000
SI 50627554
TRIK kamenine d.o.o.
TRIK d.o.o.
Mariborska cesta 1, 3000 Celje

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS