Srpenica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kreda (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Bovec
Koncesionar
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
matična št. 5043123000, davčna št. SI49428969
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/245-60
5. 07. 1960
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-15/66
12. 02. 1966
dovoljenje za izkoriščanje: 310-7/80-ŽO
20. 03. 1980
delna odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-37/2005-6
23. 03. 2006
Pogodba
105. člen: 354-14-172/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 119

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS