Konjiška gora

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Slovenske Konjice
Koncesionar
KONGRAD gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje d.d.
Tovarniška cesta 3
3210 Slovenske Konjice
matična št. 5069009000, davčna št. SI 40177203
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,4220 ha
Kota odkopavanja
380 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/79-2/3
28. 12. 1979
Pogodba
105. člen: 354-14-114/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
19. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 114
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS