Rudarsko-geološke študije

Rudarsko-geološke študije (navedene v 11. členu ZRud-1) izdeluje GeoZS na ozemlju posameznih slovenskih občin. V obdobju 1992-2022 je pregledanih in popisanih že 153 občin oz. cca 95% nacionalnega ozemlja. Občinske meje so se v tem času spreminjale in so zato nekatere današnje občine zajete v študijah nekdanjih večjih občin, ki so bile razdeljene.

Študije vsebujejo geološke rudarske popise in vrednotenja večine opuščenih in tudi aktivnih površinskih kopov (tako legalnih kot nelegalnih), vključno z oceno perspektivnosti lokacij.

Za ogled poročila kliknite na ime občine s pripetega seznama (v enem poročilu je obravnavanih več občin).

Izberite občino