Bela


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Poljčane
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
7.3905 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2022
ni koncesionarja
2007
5387522000
SI 99044129
KLAS PRODAJALNA NOVE IN RABLJENE KMETIJSKE TER GRADBENE MEHANIZACIJE, STARO ZA NOVO STANISLAV HACE S.P.
KLAS - STANISLAV HACE S.P.
Tepanje 71A, 3210 Slovenske Konjice

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje zalog tehničnega kamna - dolomita in za izvajanje del pri izkoriščanju na pridobivalnem prostoru kamnoloma Bela, št. proj.: TNR 02/2006, september 2006

© 2024 - MNVP, made by GeoZS