Rudnik


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
150,000 m3
Municipality
Kamnik
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
2.1942 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2020
ni koncesionarja
2017
6818951000
82525013
Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Klemen Uršič s.p.
Klemen Uršič s.p.
Pod hribom 28, 1235 Radomlje
2003
5037333000
SI 47508051
AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA ŽARKO URŠIČ S.P.
ŽARKO URŠIČ S.P.
Pod hribom 28, 1235 Radomlje

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Rudnik, Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, št. RP-01/17

© 2024 - MNVP, made by GeoZS