Dogoše


Mining right to
exploitation
Mineral resource
sand and gravel, fine sand
Municipality
Mestna občina Maribor
Polygon drawing
not defined

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2007
ni koncesionarja
2003
5417287000
SI 30180384
GOKOP gradbeno, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o.
GOKOP d.o.o.
Plintovec 33B, 2201 Zgornja Kungota
2000
5884926
90352742
GRADIS NOVA podjetje za gradbeništvo in proizvodnjo d.o.o.
GRADIS NOVA d.o.o.
Gregorečeva ulica 28/A, 2000 Maribor

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

© 2024 - MNVP, made by GeoZS